Ενημέρωση για τις εκδηλώσεις της 27ης και 28ης Οκτωβρίου

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου οι μαθητές θα έρθουν κανονικά στις 8:15 πμ και θα σχολάσουν στις 10:00 πμ.

Το ολοήμερο δε θα λειτουργήσει.

Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου οι μαθητές θα έρθουν στο σχολείο στις 9:30 πμ.